Przejdź do treści

Nazywam się Karolina Mazurkiewicz jestem psycholożką i psychoterapeutką w procesie szkolenia. Tytuł magistry psychologii uzyskałam na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu, a obecnie jestem w trakcie czteroletniego szkolenia w Szkole Psychoterapii Crescentia. Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej.

Wspieram osoby w trudnych sytuacjach życiowych, w kryzysach (utrata bliskiej osoby/zwierzęcia, nagła choroba, choroba przewlekła, kryzys rozwojowy, nagła zmiana sytuacji życiowej), problemach w relacjach, problemach z komunikacją, kryzysach emocjonalnych, trudnościach z asertywnością i niską samooceną, radzeniem sobie ze stresem, złością, nadmierną skłonnością do zamartwiania.

Psychoterapia CBT…

Psychoterapia poznawczo-behawioralna skupia się na tym, jak wyuczone sposoby myślenia i interpretowania otaczającej nas rzeczywistości wpływają na funkcjonowanie i odczuwanie emocji przez danego człowieka. Nie zawsze sposób w jaki interpretujemy otaczający nas świat, jest korzystny dla naszego funkcjonowania w różnych sferach życia. Skoro nauczyliśmy się myśleć w dany sposób, to możemy również oduczyć się niekorzystnych nawyków myślowych i zastąpić je innymi, uzyskując jednocześnie poprawę jakości życia. Psychoterapia CBT opiera się na indywidualnym podejściu do każdej osoby, czyli zrozumieniu konkretnych przekonań i wzorców zachowania danego człowieka. Terapeuta razem z klientem współpracują i dążą do zmiany myślenia i systemu przekonań. Dysfunkcjonalne myślenie wpływające na zachowanie i nastrój jest wspólną cechą wszystkich zaburzeń psychicznych (depresji, zaburzeń lękowych itd.). Jednak nie zawsze musi świadczyć o występowaniu zaburzenia psychicznego. Gdy ludzie uczą się oceniać swoje myślenie bardziej przystosowawczo i realistyczne, ich zachowanie i stan emocjonalny ulegają poprawie.

Masz pytania?